• facebook-square

© 2014 Lina Tarna. All rights served.

סדנה מודולרית לארגון שלך

 

באפשרותך להזמין סדנא עבור הארגון שלך,

המבוססת על עקרונות שיטת "שבע מגירות"

ומותאמת לצרכי הארגון מבחינת תכנים, זמן ותקציב:

 

נושאים לדוגמא:

 

ניהול לו"ז חכם לאישה!

 

להחזיר את מלאי האנרגייה במהלך יום עבודה.

 

להגשים את המציאות הרצוייה לי בתפקיד/בעסק.

 

להיות נוכחת ונשמעת מבלי "לדחוף את עצמך".

 

להשתמש באינטואיציה בעבודה/עסק.

 

ועוד...

 

סדנא כזו אבנה במיוחד עבור הארגון שלך לאחר שאשמע ממך את הצרכים ואת מסגרת התקציב והזמן.

 

בואי נבדוק יחד, למה הנשים בארגון שלך הכי זקוקות כרגע.

אני זמינה עבורך ב- 0543003324

 

עלות הסדנא לארגון: עפ"י שעות שיקבעו יחדיו.