top of page
  • לינה טרנה

כששירה בליבי

Updated: Jun 6, 2020


כששירה בליבי

הוא קופצ ממקומו

שוב חסר מנוחה

משנה את קצבו

כששירה בליבי

לא צמאה למגע

לא זקוקה למזון

מתענה בערגה

כששירה בליבי

היא באור יקרות

מאירה את יומי

מצפה לבאות

כששירה בליבי

חופשייה כפרפר

בואי לפרח שלי

מרגש ומוכר

אז לרגע אחד

פרפורה בידיי

מנסה לאחוז

סוף לקסם ודי

במשק הכנף

מכבה את הלב

מתאונן ועיוור

ריק, עצוב וכואב

מעולם לא אדע

אם תשוב להאיר

אם תחזור לפתחו

של ליבי השביר


10 views0 comments
bottom of page