top of page
  • לינה טרנה

כשעוצרים, מגיעים למקומות נפלאים...

Updated: Jun 6, 2020


בואי אישה

ואלחש לך

את סוד החיים

כי השקעת את כולך

התרוצצת וחיפשת

כי עמלת ללא סוף

כדי למצוא

ושכחת

ש...

כשעוצרים,

מגיעים למקומות נפלאים

כי הקסם קורה כשעוצרים

והדרך נגלית בדממה

בעצמה

וכל שנותר

הוא ללמוד

להכיל את הטוב

לו רק תבחרי

מלכתי

העולם יחייך

וילך בדרכך

רק פתחי את ליבך

ולרגע

בשקט

עצרי!

#עצירה #איכותחיים #צמיחהאישית #נשיות #שגשוגנשי #לינהטרנה #שירה

15 views0 comments
bottom of page