top of page
  • לינה טרנה

מה בין פריון, לידה ויציאת מצרים?

Updated: Jun 6, 2020


מה בעצם קרה לעם ישראל ביציאת מצריים

ואיך זה קשור לפריון ולידה?

אם מסתכלים על הארכיטיפים של יציאת מצריים,

ניתן בקלות לראות בהם דימויים הקשורים ללידה

ישנה תעלה צרה הנפתחת בתוך ים – תעלת לידה, מים, רחם

ודרכה עוברים בני ישראל ממצריים (מקום צר, רחם)

למקום רחב של חופש – העולם הגדול, תודעה חדשה

לפני "הלידה" הזו בני ישראל נמצאים תקופה ארוכה במצריים

תקופה ארוכה במקום צר, אך נוח במובן מסוים

נוח כי יש במקום הזה גבולות וחוקים ושגרה

לצאת משם תמיד מפחיד כי הלא נודע מפחיד אף יותר מהרוע המוכר

אבל ככל שאנחנו גדלים יותר, יש כוח שמתחיל לדחוף אותנו החוצה

במקרה של יציאת מצריים אלה החיילים של פרעה

הרגע הזה שבו אנו מבינים שאין דרך חזרה – הוא המפחיד מכל!

כל תהליך בחיים שלנו, כל צמיחה מתחילה ונגמרת בתהליך הזה

מן המיצר, מהצר והמוכר לרחב יותר והלא מוכר

ותמיד לאחר ההחלטה יש שלב שבו נבין כי אין דרך חזרה ובשלב הזה ניבהל מאוד

כמו היולדת שראש התינוק כבר בין ירכיה והיא צועקת שהיא רוצה לעצור את הכול!

בכל לידה יש את הרגע שאנחנו רוצים לחזור אחורה למוכר

וזה קורה בדיוק ברגע שאנחנו מרגישים שאין דרך חזרה...

גם הכניסה להריון היא יציאה ממשהו צר יותר –

רק אני למשהו רחב ומפחיד יותר – ההורות, האימהות, האחריות על אדם נוסף

.

ההבנה של התהליך הזה ושל הפחד שנמצא שם רגע לפני היציאה אל החירות,

ההבנה שהפחד הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך עוזרת לנו לא לפחד מהפחד,

מקלה על ההתקדמות ומאפשרת לנו "יציאת מצריים" חלקה יותר

חג חירות שמח!!


36 views0 comments
bottom of page