• facebook-square

© 2014 Lina Tarna. All rights served.

January 6, 2019

Please reload

כששירה בליבי

כששירה בליבי

הוא קופצ ממקומו

שוב חסר מנוחה

משנה את קצבו

 

כששירה בליבי

לא צמאה למגע

לא זקוקה למזון

מתענה בערגה

 

כששירה בליבי

היא באור יקרות

מאירה את יומי

מצפה לבאות

 

כששירה בליבי

חופשייה כפרפר

בואי לפרח שלי

מרגש ומוכר

 

אז לרגע אחד

פרפורה בידיי

מנסה לאחוז

סוף לקסם ודי

 

במשק הכנף

מכבה את הלב

מתאונן ועיוור

ריק, עצוב וכואב

 

מעולם לא אדע

אם תשוב להאיר

אם תחזור לפתחו

של ליבי השביר

Please reload

Please reload

Please reload

Please reload