top of page

אני אחרי כל טיפול, קלה שלווה וגדלה...

בתום תהליך Womin. באה במטרה לחזק את הדימוי העצמי הנשי בגיל מעבר וציסטה בשד ובעסק אני מרגישה צורך לשתף אתכן בתהליך שאני עוברת עם לינה טרנה...

ציסטה נעלמה, המחזור חזר להיות סדיר...

בתום תהליך Womin באה במטרה להתחבר למיניות ולנשיות. "המון שנים משהו חסר בעבע בתוכי. עברתי אירוע מטלטל – הלב כמעט פסק מלכת. ידעתי שצריך...

bottom of page